Injektionsbehandling mot dubbelhaka , armar, magen sidorna och lår Belkyra är en injektionsbehandling som bryter ner oönskade fettceller På AEX kan vi erbjuda icke-kirurgisk behandling med Belkyra Belkyra injiceras vid minst två behandlingstillfällen.

Fettcellerna elimineras gradvis. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående. Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flertalet injektionspunkter i det område som ska behandlas. Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, knölighet, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.